Category Archives: ตางสองชั้น

ตาสองชั้นให้หางตาเฉียงขึ้น จะใช้วิธีการกรีดเปลือกตาไปยังหางตาและยกหางตาให้เฉียงขึ้น หากมีไขมันบริเวณเปลือกตามากหรือเปลือกตาหนา

หนัาแรก
โปรโมชั่น
รีวิว
แผนที่